Elims kontakter

Besøks adresse: Fermannsbakken 2, 3770 KRAGERØ

Forstander/ledene eldste: 

Simon Vikre  vbygg@kebas.no; 
                      Mob. 408 27 111

 

 Eldsterådet: 

Simon Vikre  vbygg@kebas.no; 
                     Mob. 408 27 111

 

Roald Hegland: bente_brendalsmo@yahoo.com

                          Mob 459 11 241

                         

 Ansvarlig for Elims administrasjon og Barne- og ungdomspastor:

 

Maria F. Vikre : maria.f.vikre@kebas.no

                            Mob.482 56 874

 

Menighetssekretær/Kasserer
Kerstin Thorsen kerstin.thorsen@kebas.no
35 98 30 83  - 901 77 856

Huskomite:
Roald Hegland 459 11 241

 

Husmor: 
Bente Hegland  416 76 430