Fellesopplegg

Bønnemøter

Felles bønnemøte i Metodistkirken

første mandag i hver mnd. kl.18.00