Gaver til menigheten

Elims Vippsnr: 126472

Elims Hovedkonto: 2655.20.19317

Minner om at maksbeløpet for gaver med skattefradrag for 2019 er kr.50.000.

Husk å merke giroen / overføringen om gaven skal gå til et spesielt formål. 

Barnekassas konto: 2655.60.85802