Elims kontakter

Besøks adresse: Fermannsbakken 2, 3770 KRAGERØ

Forstander/ledene eldste: 

Simon Vikre  vbygg@kebas.no; 
                      Mob. 408 27 111

Fast forkynner med Pastoransvar: 

Dennis Da Silva: dennisdasilva@hotmail.com

                   Mob: 413 47 671

 Eldsterådet: 

Simon Vikre  vbygg@kebas.no; 
                     Mob. 408 27 111

 

Ansvarlig for Elims administrasjon og Barne- og ungdomsarbeidet:

Maria F. Vikre : maria.f.vikre@kebas.no

                            Mob.482 56 874

 

Menighetssekretær/Kasserer
Kerstin Thorsen kerstin.thorsen@kebas.no
35 98 30 83  - 901 77 856

Huskomite:
Roald Hegland 459 11 241

 

Husmor: 
Bente Hegland  416 76 430