Elims kontakter

Besøks adresse: Fermannsbakken 2, 3770 KRAGERØ

Forstander: 

Ove Arnoldsen: ovearnoldsen@gmail.com

 mob.tlf 902 15 753
 

 Eldsterådet: 
Jann E.Løland  ja-edvin@online.no
35 98 84 71  - 922 66 765

Simon Vikre  simon.k.vikre@kebas.no
35 98 86 67  - 408 27 111

Ove Arnoldsen: ovearnoldsen@gmail.com

35 98 06 43 - 902 15 753
 

Menighetsarbeider Josué Nunes 407 41 715

Menighetssekretær/Kasserer
Kerstin Thorsen kerstin.thorsen@kebas.no
35 98 30 83  - 901 77 856

Huskomite
Harald Albertsen 
480 23 032

Husmor:
Eli Hegland
35 98 78 81 - 470 99 013