Elims kontakter

Besøks adresse: Fermannsbakken 2, 3770 KRAGERØ

Forstander: 

Ove Arnoldsen: ovearnoldsen@gmail.com

 mob.tlf 902 15 753
 

 Eldsterådet: 

Simon Vikre  vbygg@kebas.no; 
35 98 86 67  - 408 27 111


Jann E.Løland 

jan.edvin.loland@gmail.com

 35 98 84 71  - 922 66 765


Ove Arnoldsen: ovearnoldsen@gmail.com

902 15 753

Menighetssekretær/Kasserer
Kerstin Thorsen kerstin.thorsen@kebas.no
35 98 30 83  - 901 77 856

Huskomite: Roald Hegland 459 11 241 

Husmor: Wenche Sandheim 458 54 018