Europa i Fokus

Europa i Fokus er en frittstående stiftelse som er bygget på idealisme. Den ble stiftet i 1991, og er registrert i Brønnøysund og hos Stiftelsestilsynet. Stiftelsens målsetting er å hjelpe mennesker i nød, både unge og eldre. Spesialfelt er gatebarnvirksomhet med bygging av barnehjem, matstasjoner, skoler, yrkesskoler, støtte til skolegang, kurser etc.