Barnearbeid

Søndagsskole

SØNDAGSSKOLEN STARTER OPP 12.JANUAR KL 11.00

Fra 5 år -10 år, eller så lenge du vil være med

DATOER VÅREN 2020:

12.januar

26.januar

23.februar

8.mars

22.mars

5.april

19.april

3.mai

31.mai

1.juni?

14.juni :Avslutning for sommeren

Velkommmen til søndagsskolen vår 

Kontaktpersoner:

Claudia Olivera Kristensen: 92880616

Adrina Ilieva : 47227809

 

 

Fredagsklubben

FREDAGSKLUBBEN

STARTER OPP 17. januar Kl. 18.00 -21.00

Fredagsklubben er for deg som er fra 7 år og oppover. Vi samles stort sett annenhver fredag fra kl 18.00 til 20.30, hvor vi leker og har det gøy. Alle er hjertelig velkomne. Pris for mat 20,- pr gang.

Datoer denne våren er:

17.januar

31.januar

14.februar til 18. februar vinterleir i Fyresdal for 3.-7.klasse.

 Se egen info, vi reiser ledere herfra

28.februar

 6.mars

20.mars

evnt 3.april( info vil komme)

17.april( pga påskefeire)

24.april

8.mai

22.mai?

5.juni

12.juni felles avslutning med søndagsskolen

Velkommen Vh Maria; Adriana og Claudia

 

                       Kontaktperson: Maria Vikre : 48256874