Møter

Møter og samlinger

Aktivitetsplan for januar   2019                                 

Dato      Dag        kl.           Arrangement

Merk !! Programmet for januar er ikke komplett, flere opplysninger kommer senere. 

07.jan   mandag               1800      Fellesbønn i Metodistkirken

 

08.jan   tirsdag                0630      Morgenbønn

 

10.jan   torsdag                1900      Bibel og bønn

 

13.jan   søndag                   1100      Nattverdsmøte, Ove Arnoldsen taler

 

14.jan   mandag               1100      Misjonsgruppe

 

15.jan   tirsdag                 0630      Morgenbønn

 

17.jan   torsdag                1900      Bibel og bønn

 

20.jan   søndag                1800      Kveldsmøte, Ove Arnoldsen taler

 

22.jan   tirsdag                 0630      Morgenbønn

 

24.jan   torsdag                1900      Bønnehelg starter

 

25.jan   fredag                   1100      og 1900 - Bønn

 

26.jan   lørdag                     1100      og 1500 - Bønn

 

27.jan   søndag                 1100      Møte med fokus på bønn

 

29.jan   tirsdag                0630      Morgenbønn

 

 

Alle ønskes velkommen til møter og samlinger.