Møter

Møter og samlinger

 

 

Aktivitetsplan for april 2018                

 

Dato      Dag                          kl.           Arrangement

18.apr   onsdag                1630      Jeriko øver

18.apr   onsdag                1900      Sarepta øver

19.apr   torsdag               1900      Menighetens årsmøte

21.apr   lørdag                 1800      Huset(Frikirken) og Upstairs samles på HUSET

22.apr   søndag                1100      "Søndagsskole og Formiddagsmøte,

                                                       Ove Arnoldsen taler og Jeriko synger"

24.apr   tirsdag                 0630      Morgenbønn

26.apr   torsdag                1700      Andakt på Tangheia Omsorgsbolig

26.apr   torsdag                1900      Bibeltime om Disippelskap v/ Ove Arnoldsen

29.apr   søndag                1100      "Konfirmasjonsgudstjeneste i Metodistkirken,

                                                        Elim støtter opp om den.