Møter

Møter og samlinger

 

Aktivitetsplan for sommeren 2019                           

Dato    Dag     kl.        Arrangement

                                  

11.jun  tirsdag             630      Morgenbønn

12.jun  onsdag            1800    Sarepta har sommeravslutning hos Vikre

13.jun  torsdag            1900    Bibel og bønn

16.jun  søndag            1100    Møte, Ove Arnoldsen taler

18.jun  tirsdag              630      Morgenbønn

20.jun  torsdag            1900    Bibel og bønn

23.jun  søndag            1100    Felles Gudstjeneste i Frikirken, Niclas Bengtsson taler

23.jun  søndag            1700    Sankthansfest på Stabbestad (hos Kerstin)

25.jun  tirsdag              630      Morgenbønn

27.jun  torsdag            1900    Menighetsmøte

30.jun  søndag            1900    Felles Gudstjeneste på Elim, Ove Arnoldsen taler

                                                    Menighetsmøte etter på

07.jul   søndag            1900    Felles Gudstjeneste i Metodistkirken, Harald Olsen taler

14.jul   søndag            1100    Felles Gudstjeneste i Frikirken, Niclas Bengtsson taler

21.jul   søndag            1100    Felles Gudstjeneste i Baptistkirken, Jon Vestøl taler

28.jul   søndag            1100    Felles Gudstjeneste på Elim, Ove Arnoldsen taler

02.aug fredag              1800    Fredagsfest på Frelsesarmeen

11.aug søndag            1900    Felles Gudstjeneste i Metodistkirken, Harald Olsen taler

Alle ønskes en riktig god sommer og velkommen til møtene.