Møter

Møter og samlinger

 

DATO:       DAG:    KLOKKA: HVA:                                    ANDRE OPPLYSNINGER:

04.06.2020 torsdag 1900     Bibel og bønn Dennis 
07.06.2020 søndag  1900     Dennis tale
08.06.2020 mandag 1100     Misjonsgruppa sommeravslutning
09.06.2020 tirsdag   1900    Bønn
10.06.2020 onsdag   1900    Sarepta øver
11.06.2020 torsdag  1900    Bibel og bønn Dennis
12.06.2020 fredag    1800    Sommeravslutning

                                          fredagsklubben og søndagsskolen
14.06.2020 søndag   1100    Dennis tale Søndagsskole, nattverd
16.06.2020 tirsdag    1900   Bønn
17.06.2020 onsdag    1800   Sarepta sommeravslutning hos Maria ,NB: merk tiden, ta m grillmat
18.06.2020 torsdag   1900   Bibel og bønn Ove
19.06.2020 fredag     1800  Oppstart BO HJEMME LEIR for barna Fra ferdig 2.klasse til 13 år
20.06.2020 lørdag     1000  Bo hjemme leir
21.06.2020 søndag    1000  Bo hjemme leir oppmøte for dagen ord, og øvelse
21.06.2020 søndag    1100  Familiemøte, Dennis m fl,deltar Barna synger
22.06.2020 mandag   1100  Bo hjemme leir m leirkveld
23.06.2020 tirsdag    1900  Bønn
25.06.2020 torsdag   1800  Bibelgruppe avslutning hos Maria , ta m grillmat
28.06.2020 søndag    1700  Sommerfest , Ove appel Ta med campingstol og kake,vi serverer                                                    grillmat.

30.06.2020 tirsdag   1900 Bønn

"Gleden i Herren er vår styrke "...Nehemia 8.10