Møter

Møter og samlinger

 

 

Aktivitetsplan for sommeren 2018                

 

Dato      Dag                          kl.           Arrangement

12.jun   tirsdag                  0630      Morgenbønn

 

12.jun   tirsdag                  1700      Andakt på Sannidal Omsorgsbolig

 

14.jun   torsdag                1900      Bibel og bønn

 

17.jun   søndag                 1100      Felles Gudstjeneste i Betania, Jon Vestøl taler

 

19.jun   tirsdag                   0630      Morgenbønn

 

21.jun   torsdag                1900      Disippelgruppa Tema: Hvordan leder Gud.

 

24.jun   søndag                 1100      Felles Gudstjeneste i Frikirken,

                                                               Niclas Bengtsson taler

 

26.jun   tirsdag                  0630      Morgenbønn

 

28.jun   torsdag                1900      Bibel og bønn

 

01.jul     søndag                1100      Felles Gudstjeneste i Elim, Ove Arnoldsen taler

 

03.jul     tirsdag                0630      Morgenbønn

 

05.jul     torsdag                1900      Bibel og bønn

 

08.jul     søndag                1100      Felles Gudstjeneste i Metodistkirken,

 

10.jul     tirsdag                  0630      Morgenbønn

 

12.jul     torsdag                1900      Bibel og bønn

 

15.jul     søndag                  1100      Felles Gudstjeneste i Frikirken, nattverd -                                                                     Niclas Bengtsson taler

 

17.jul     tirsdag                 0630      Morgenbønn

 

19.jul     torsdag                1900      Bibel og bønn

 

22.jul     søndag               1100      Felles Gudstjeneste i Betania, Jon Vestøl taler

 

24.jul     tirsdag              0630      Morgenbønn

 

26.jul     torsdag               1900      Bibel og bønn

 

29.jul     søndag              1100      Felles Gudstjeneste i Elim,

 

31.jul     tirsdag                0630      Morgenbønn

 

02.aug  torsdag                1900      Bibel og bønn

 

05.aug  søndag                 1100      Felles Gudstjeneste i Metodistkirken,