Møter

Møter og samlinger

 

 

Aktivitetsplan for mars 2019                               

Dato      Dag        kl.           Arrangement

 

07.mar torsdag            1100    Andakt på Sannidal Bokollektiv (2.etasje)

07.mar torsdag            1900    Bibel og bønn,Fam. Konyakhin fra Russland  deltar

10.mar søndag            1100    Møte, Ove Arnoldsen taler - Søndagsskole

11.mar mandag           1100    Misjonsgruppe

12.mar tirsdag             0630    Morgenbønn

13.mar onsdag            1700    Andakt på Sannidal Omsorgsbolig

13.mar onsdag            1900    Sarepta øver

14.mar torsdag            1715    Andakt på Seniorsenteret

14.mar torsdag            1900    Bibel og bønn

17.mar søndag            1800    Kveldsmøte, Lars Petter Flatøy taler

19.mar tirsdag             0630    Morgenbønn

21.mar torsdag            1700    Andakt på Tangheia Omsorgsbolig

21.mar torsdag            1900    Disippelgruppe

24.mar søndag            1700    "Sarepta synger på møte i Metodisten -

                                          Jan Terje Hansen fra Langesund taler"

26.mar tirsdag            0630    Morgenbønn

26.mar tirsdag              1630    Andakt på Marienlyst sykehjem

27.mar onsdag            1900    Sarepta øver

28.mar torsdag            1800    Bibelgruppe

31.mar søndag            1800    Kveldsmøte, Besøk av Gladys og Rolf Jan Aarstad

01.apr  mandag           1800    Fellesbønn i Metodistkirken

 Alle ønskes velkommen til møter og samlinger.