Møter

Møter og samlinger

Aktivitetsplan for mai 2019                         

Dato    Dag     kl.        Arrangement

 

12.mai søndag            1900    Møte, Ove Arnoldsen taler

13.mai mandag           1100    Misjonsgruppe

14.mai tirsdag           0630    Morgenbønn

14.mai tirsdag            1700    Andakt på Sannidal Omsorgsbolig

16.mai torsdag            1900    Disippelgruppe

19.mai søndag            1100    Nattverdsmøte, Geir Myra taler

21.mai tirsdag             0630    Morgenbønn

21.mai tirsdag              1630    Andakt på Marienlyst sykehjem

22.mai onsdag            1900    Sarepta øver

23.mai torsdag            1900    Menighetsmøte

26.mai søndag            1900    Møte, Dennis Da Silva taler, Sarepta synger

28.mai tirsdag            0630    Morgenbønn

29.mai onsdag            1100    Andakt på Sannidal Bokollektiv (2.etasje)

30.mai torsdag            1200    KristiHimmelfartsdag-tur til Vikres hytte

02.jun  søndag            1100    Møte,

 

Alle velkommen