Møter

Møter og samlinger

1.nov Mandag 18.00 Fellesbønn Metodisten
2.nov Tirsdag 18.00 Bønn og bibel
3.nov Onsdag 19-21 Sarepta øver
5.nov Fredag 18 til 20.30 Fredagsklubben
7.nov Søndag 18.00 Møte Dennis taler
9.nov Tirsdag 18.00 Bønn og bibel
14.nov Søndag 11.00 Møte Dennis , nattverd
16.nov Tirsdag 18.00 Bønn og bibel
17.nov Onsdag 19-21 Sarepta øver
19.nov Fredag 18.00 Fredagsklubben
20.nov Lørdag 11-15 Kvinnelunsj m
Eva Røysland Metodisten, påmelding
20.nov Lørdag 11-15 Mannsmøte m
Inge Røysland ELIM, påmelding

21.nov Søndag 09.15 UTFLUKT:

Vi drar til Moria Grimstad,ta kontakt m Roald Hegland mob: 45 91 12 41 om du trenger å kjøre med noen, eller har plass i bilen, Sarepta skal synge, så de drar noe føre


23.nov Tirsdag 18.00 Årsmøte For
medlemmer

28.nov Søndag 11.00 Møte Dennis taler

30.nov Tirsdag 18.00 Bibelgruppa

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia.29.11