Sang-musikk

Sarepta ledet av Maria F. Vikre

Øvelsesdager; se kalender.

Koret tilhører Kristelig studieforbund.

Jeriko ledet av Anne Marit Arnoldsen

Øvelsesdager
; se kalender.